top of page
01+Sirsi+vztahy
04+Patro
03+Prizemi
02+Situace+m250
08+Pohled+V
06+Pohled+J
05+Rez+A-A
09+Pohled+Z
07+Pohled+S
clovek+JV+upraveny+crop
detail+terasy+03+crop
clovek+SZ+upraveny+crop
detail+terasy+01+crop
clovek+V+upraveny+crop
clovek+JZ+upraveny+crop
Skautské klubovny - stavba ze slaměných balíků

​Ve Vrchlabí měla vzniknout originální a přitom levná stavba, na jejímž vzniku se měli podílet samotní skauti. Stavba je navržena ze slaměných balíků, a celá její koncepce počítá s užitím přírodních materiálů. Dům je navržen v optimálním kompaktním tvaru vhodném pro energeticky pasivní stavbu. Dům se svou dispozicí otevírá k jihu, čemuž je přizpůsoben vzhled fasády s většími okenními otvory. Povrch fasád tvoří světlá vápenná omítka. Na severní straně stavby a přiléhajících částech fasády východní a západní bude fasáda opatřena svislým dřevěným obkladem – v místech očekávaného většího namáhání povětrností. Nevytápěná část stavby bude opatřena jemnějším rastrem svislého dřevěného obložení.

K vytápěné části o dvou nadzemních podlažích, jejíž základ tvoří 6 kluboven se společenskou místností a základním zázemím jsou navrženy nevytápěné prostory se zádveřím, dřevníkem a dílnou. Zastřešení obou objemových částí je navrženo ozeleněnou vegetační střechou s mírným sklonem a s většími přesahy pro dostatečné krytí fasád před povětrnostními vlivy a stínění oken před letním sluncem.

Studie 2011, Ing.arch. Jan Márton, Ing.arch. Petr Klápště, Ing.arch. Daniela Vlčková

bottom of page