top of page
Bude doplněno
Skautské klubovny - stavba ze slaměných balíků

​Ve Vrchlabí měla vzniknout originální a přitom levná stavba, na jejímž vzniku se měli podílet samotní skauti. Stavba je navržena ze slaměných balíků, a celá její koncepce počítá s užitím přírodních materiálů. Dům je navržen v optimálním kompaktním tvaru vhodném pro energeticky pasivní stavbu. Dům se svou dispozicí otevírá k jihu, čemuž je přizpůsoben vzhled fasády s většími okenními otvory. Povrch fasád tvoří světlá vápenná omítka. Na severní straně stavby a přiléhajících částech fasády východní a západní bude fasáda opatřena svislým dřevěným obkladem – v místech očekávaného většího namáhání povětrností. Nevytápěná část stavby bude opatřena jemnějším rastrem svislého dřevěného obložení.

K vytápěné části o dvou nadzemních podlažích, jejíž základ tvoří 6 kluboven se společenskou místností a základním zázemím jsou navrženy nevytápěné prostory se zádveřím, dřevníkem a dílnou. Zastřešení obou objemových částí je navrženo ozeleněnou vegetační střechou s mírným sklonem a s většími přesahy pro dostatečné krytí fasád před povětrnostními vlivy a stínění oken před letním sluncem.

Studie 2011, Ing.arch. Jan Márton, Ing.arch. Petr Klápště, Ing.arch. Daniela Vlčková

Rodinný dům ze slámy v Jablonci nad Nisou

​- spolupráce při řešení detailů, participace na workshopu

Dům je navržen i na horské podmínky jako energeticky pasivní, využívající pro provoz obnovitelnou energii (slunce, biomasa). Použity jsou přírodní a místní materiály (dřevo, izolace slaměnými balíky, nepálené cihly, hliněné omítky) a recyklované materiály (izolace z recyklovaného papíru, základy ze starých prefabrikovaných sloupů z rušeného elektrického vedení, střecha sklípku ze starých silničních panelů, střešní substrát z recyklovaných cihel). Dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu s nekonzumním způsobem života.

 

více na www.naturesystems.cz

 

Projekt 2011-2012, Ing.arch. Jan Márton - NATURESYSTEMS,

spolupráce Ing.arch. Daniela Vlčková

Diplomní projekt: Konverze areálu pivovaru v Buštěhradě

​Buštěhrad je malé město nedaleko Prahy, které má specifický rytmus spádové oblasti metropole. Problémy, ale i výhody, které to přináší, tvořily podstatnou část diplomové práce: Jak vytvořit v Buštěhradu doposud chybící centrum, kam budou jeho obyvatelé v různou dobu chodit, co to vlastně znamená "centrum", jaké jsou potřeby místních, jaký prostor jim bude vyhovovat nejvíc, a jaký prostor je vhodný utvořit pro takový typ města, ve kterém převažují vesnické prvky? Jaké služby by zde mohly být? Chtěl by zde někdo bydlet? Co potřebuje město - knihovnu? Školku? Hospodu? Takové a mnohé další otázky vedly nakonec k projektu, který vznikl. Oprava stávajícího objektu, zachování jeho typických prvků, a přistavění nových hmot, které ubíhají, aby mohly vytvořit různé druhy rostor: Otevřený, intimní, promenádu, místo na hraní. Bohužel se nedá mluvit o realizaci, protože největším problémem města jsou, jak jinak, peníze.

 

Projekt 2011, Ing.arch.Daniela Vlčková, pod vedením Doc.Ing.arch. Jana Jehlíka

bottom of page